בעוד הפגיעה ברכב התובעת מתחילה מעט אחרי הפינה השמאלית הקדמית של הרכב ומאופיינת כמכת מעיכה שהולכת ומעמיקה לכיוון אחור אזי עיקר הפגיעה ברכב הנתבע ממוקמת סמוך מאוד לפינתו השמאלית הקדמית ונראית … Read More


nnWe take Just about every scenario quite significantly and defense counsel, along with the insurance provider, can take us seriously.nnתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)בנסיבות אלה נטה בית המשפט חסד עם המשיב ואין ל… Read More


  זכה המוסד בפיצויים לפי הוראות סימן ד' לפרק י"ד כשהנפגע היה מתנדב, יועבר סכום הפיצויים לאוצר המדינה. English) minimizes the harshness of this verse.  The gemara notes that either the harsh decree in the verse was canceled altogether and replaced by a verse descri… Read More


(ב)  מינוים של עובדי המוסד לפי סעיף זה יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים שהענין מחייבם, ותנאי עבודתם של עובדי המוסד יהיו כתנאי העבודה של עובדי המדינה."פעולות יום-יום" - לבישה,… Read More


משרדי מחלקת ארנונה וגביה נמצאים במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית. לתשלום מקוון באמצעות אתר תשלומים ...אנו שמחים שהחלטת לפרסם בצ'יקיצ'ק. פרסום משרה הוא בחינם. תחילה יש לבצע הרשמה קצ… Read More